O firmie

Firma rozpoczęła działalność gospodarczą w zakresie technicznej ochrony mienia od marca 1989 roku.

Ukończyłem kurs organizowany przez TECHOM w w/w zakresie w sierpniu 1989r - Nr świadectwa 37/0/89. Autoryzacja w zakresie technicznej ochrony mienia - Nr 21/0/89. W lipcu 1995r uzyskałem koncesję MSW na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia oraz monitoringu.

Podnosząc stale kwalifikacje uzyskałem uprawnienia elektryczne, certyfikat instalacji strukturalnych sieci komputerowych, licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia, świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego.

Firma od kilkunastu lat współpracuje z wieloma instytucjami, które zadowolone z jakości usług nadal kontynuują współpracę. Na przestrzeni lat wykonanych zostało kilkaset instalacji małych i dużych. Firma ma ogromne doświadczenie i stale się rozwija poprawiając jakość świadczonych usług!


Realizujemy:

 • Dokonanie bezpłatnej wizji lokalnej konkretnego obiektu,
 • Sporządzenie projektu technicznego,
 • Całościowe wykonanie instalacji,
 • Opcjonalnie możliwość podłączenia obiektu pod system monitoringu,
 • Pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 • Usługi konserwacji,
 • Doradztwo, konsultacja, ekspertyza

Uprawnienia

 • koncesja MSWiA nr DA/K-382/95
 • licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia nr 0001824
 • świadectwo bezpieczeństwa o ochronie informacji niejawnych nr 607/01/Z
 • autoryzacja TECHOM nr 21CJ/89
Więcej informacji o uprawnieniach

Usługi

 • systemy alarmowe / antywłamaniowe / antynapadowe
 • telewizja użytkowa / przemysłowa z możliwością podłączenia do internetu
 • kontrola dostępu do pomieszczeń lub stref chronionych
 • systemy sygnalizacji pożaru
 • centrale i sieci telefoniczne
Więcej informacji o usługach

Kontakt

Tel. kom: (+48) 604 790 043
Tel/fax: 77 404 67 45
Numer rachunku:
Bank Pekao S.A. I oddział w Brzegu ul. Rynek 9
77 1240 1646 1111 0010 3495 2121
Więcej informacji o kontakcie